درباره ایندامین سایپا

اين شرکت با اعتقاد راسخ به آرمانهای والای کيفی و تلاشهای همه جانبه در جهت نيل به اهداف تعيين شده در راستای کسب موفقيتهای بيش از پيش و گرايش بسمت فروشندگان و توليد کنندگان مطرح در سطح داخل و خارج از کشور بمنظور تأمين مواد و قطعات دارای مرغوبيت و استانداردهای جهانی گامهای موثری با محوريت مشتری مداری و جلب رضايت مشتريان با شعار” ايندامين ايمنی خودرو ، راحتی سرنشين” برداشته و اعتبار شايان توجهی را در زنجيره تأمين خود حاصل نموده است .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
 

تصويب افزايش سرمايه 1176 درصدي شركت کمک فنر ايندامين درهيئت مديره گروه خودرو سازی سايپا

تصويب افزايش سرمايه 1176 درصدي شركت کمک فنر ايندامين درهيئت مديره گروه خودرو سازی سايپا

مدیـرعامل شـرکت ایندامین در توضیح این خبر گفت: پیشنهاد هیئت مـدیره شركت ايندامين در خصـوص  افـزایش سـرمایه شرکت از محل تجـدید ارزیـابی دارایـی های ثابـت مشهود (زمین) به منظـور اصلاح ساختـار مالی  از مبلغ 320857 میلیـون ریال به مبلغ 4092587 ميليون ریال بر اساس کارشناسی صورت پذیـرفتـه در هيئـت مديـره سـايپا  به تصـویب رسیـد و مقـرر شـد بلافاصـله مقــدمات بـرگـزاري “مجمع فوق العاده” جهت تصويب سهامداران فراهم گردد .

مهندس نادر نـوری مدیرعامل ایندامین در ادامه اضافه كرد:

مسيـر رشد اين شركت با راه اندازي كارخانه دوم و “دو برابر نمـودن  ظـرفيت توليد” هموارتر شده است  ،  همچنيـن  فضـاي ورود به بـازارهاي جديد از جمـله حضـور مـوثر در  فـروش قطعـات Am  و توليد كمك فنرهاي خودروهاي جديد بوجود امده  است .

مـا همین امروز نسبـت به تـولید ابتدای سال جاری و یا پایان سال گذشته رشد تولید واقعي  250 درصدی را تجـربه می کنیم و امیـدواریم به زودی به هدف تولید روزانه 13 هزار کمک فنر دست یابیم.