درباره ایندامین سایپا

اين شرکت با اعتقاد راسخ به آرمانهای والای کيفی و تلاشهای همه جانبه در جهت نيل به اهداف تعيين شده در راستای کسب موفقيتهای بيش از پيش و گرايش بسمت فروشندگان و توليد کنندگان مطرح در سطح داخل و خارج از کشور بمنظور تأمين مواد و قطعات دارای مرغوبيت و استانداردهای جهانی گامهای موثری با محوريت مشتری مداری و جلب رضايت مشتريان با شعار” ايندامين ايمنی خودرو ، راحتی سرنشين” برداشته و اعتبار شايان توجهی را در زنجيره تأمين خود حاصل نموده است .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
 

جلسه مدیریت محترم عامل کاهش هزینه ها وصرفه جویی در شرکت ایندامین سایپا برگزار شد

جلسه مدیریت محترم عامل کاهش هزینه ها وصرفه جویی در شرکت ایندامین سایپا برگزار شد

نشست بررسی و اتخاذ راهکارهای مناسب در خصوص مدیریت هزینه های انرژی و منابع  اخذ سیاستهای صرفه جویی و کاهش هزینه ها  روز شنبه بیست و ششم تیرماه  با حضور مهندس صباحی مدیرعامل و تمامی مدیران شرکت  برگزار شد.

مهندس صباحی در رابطه با هدف برگزاری جلسه تاکید داشتند : کاهش هزینه به معنی کم کردن بودجه نیست بلکه مدیریت صحیح و بهره وری بالا ملاک کار ما باید قرار گیرد.

حاضران  در جلسه ضمن ابراز همدلی و همکاری با استقبال از طرح این موضوع با ارائه  پیشنهادات ، آمادگی خود به منظور اجرای کامل اعلام کردند ، همچنین با دستور مدیریت محترم عامل کمیته های ویژه ای تشکیل و مقرر گردید کارگروه ها گزارش عملکرد خود رابه صورت دوره ای دو هفته یکبار ارائه نمایند.