درباره ایندامین سایپا

اين شرکت با اعتقاد راسخ به آرمانهای والای کيفی و تلاشهای همه جانبه در جهت نيل به اهداف تعيين شده در راستای کسب موفقيتهای بيش از پيش و گرايش بسمت فروشندگان و توليد کنندگان مطرح در سطح داخل و خارج از کشور بمنظور تأمين مواد و قطعات دارای مرغوبيت و استانداردهای جهانی گامهای موثری با محوريت مشتری مداری و جلب رضايت مشتريان با شعار” ايندامين ايمنی خودرو ، راحتی سرنشين” برداشته و اعتبار شايان توجهی را در زنجيره تأمين خود حاصل نموده است .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
 

هیات مدیره

رییس آنالیز قیمت و بهای تمام شده محصولات گروه

رییس گزارش دهی و تحلیل های مالی

سرپرست تحلیل های مالی و ارزیابی مالی پروژه های سرمایه گذاری گروه

سرپرست برنامه ریزی و بهبود فرآیندهای مدیریت هماهنگی و نظارت بر طرحهای گروه

صحراکاران

رضا صحراکاران

عضو غیرموظف هیأت مدیره

کارشناس حسابداری
کارشناس ارشد مدیریت مالی

هادی الهی

عضو غیرموظف هیأت مدیره

ابوالفضل کریمی

عضو غیرموظف هیأت مدیره

امیرحسین رمضان شمس

عضو موظف هیأت مدیره

رضا صحراکاران

رئیس و عضو غیرموظف هیأت مدیره

نادر نوری

مدیرعامل، نایب رئیس و عضو موظف هیأت مدیره