درباره ایندامین سایپا

اين شرکت با اعتقاد راسخ به آرمانهای والای کيفی و تلاشهای همه جانبه در جهت نيل به اهداف تعيين شده در راستای کسب موفقيتهای بيش از پيش و گرايش بسمت فروشندگان و توليد کنندگان مطرح در سطح داخل و خارج از کشور بمنظور تأمين مواد و قطعات دارای مرغوبيت و استانداردهای جهانی گامهای موثری با محوريت مشتری مداری و جلب رضايت مشتريان با شعار” ايندامين ايمنی خودرو ، راحتی سرنشين” برداشته و اعتبار شايان توجهی را در زنجيره تأمين خود حاصل نموده است .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
 

حاکمیت شرکتی

سهامدار تعداد سهام درصد
شركت ایرانی تولید اتومبیل سايپا 2,096,551,883 51.48%
شركت گروه سرمايه گذاري سايپا 177,441,861 4.36%
شرکت سرمایه گذاری رنا 139,371,157 3.42%
صندوق بازارگردانی لوتوس پارسیان 40,096,013 0.98%
ساير سهامداران 1,618,992,386 39.75%
جمع 4,0724,53,300 100%

نام و نام خانوادگیکد ملیسمتتحصیلاتاهم سوابق
محمدعلی قاسمیسرپرست مدیر امور مالی و اقتصادی

نام و نام خانوادگیکد ملیسمتتحصیلاتاهم سوابق
کامران
ابراهیمیان
0056435274مدیر حسابرسی داخلیکارشناسی ارشد مدیریت مالی دولتیمدیر حسابرسی داخلی و دبیر کمیته حسابرسی شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا
25 سال سابقه در گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو و شرکتهای مختلف در زمینه حسابداری و حسابرسی

نام و نام خانوادگیکد ملیسمتعضویت در هیأت مدیرهشخص حقوقیعضو مستقلعضو مالیتحصیلاتاهم سوابق
رضا صحراکاران0065137795رییس کمیتهعضو غیرموظفشرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار(سهامی عام)خیربلهکارشناس ارشد مدیریت مالیرییس آنالیز قیمت و بهای تمام شده محصولات گروه
رییس گزارش دهی و تحلیل های مالی
سرپرست تحلیل های مالی و ارزیابی مالی پروژه های سرمایه گذاری گروه
سرپرست برنامه ریزی و بهبود فرآیندهای مدیریت هماهنگی و نظارت بر طرحهای گروه
مسعود پیش بین0055063373عضو کمیتهخیرخیربلهبلهکارشناسی ارشد مدیریت اجراییاز آذر ماه سال 1373 تا 1376 حسابرس موسسه حسابرسی مشار ایران
از سال 1376 تاکنون در شرکت سایپا به سمت رییس اداره بودجه و ارزیابی عملکرد شرکتهای گروه
محمد موسوی طالبی0065308689عضو کمیتهخیرخیربلهبلهکارشناسی حسابداری19 سال سابقه حسابداری و حسابرسی
رئیس اداره حسابرسی و گزارش دهی گروه سایپا
کامران ابراهیمیان0056435274دبیر کمیتهخیرخیرخیربلهکارشناسی ارشد مدیریت مالی دولتیمدیر حسابرسی داخلی و دبیر کمیته حسابرسی شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا
25 سال سابقه در گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو و شرکتهای مختلف در زمینه حسابداری و حسابرسی

امیرحسین رمضان شمس(عضو موظف هیأت مدیره)

عضو کمیته

نادر نوری(مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره)

عضو کمیته

رضا صحراکاران(رییس و عضو غیرموظف هیأت مدیره)

رییس کمیته

منشور اخلاق سازمانی شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا

ما کارکنان شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا ، با استعانت از خدای متعال و با هدف کسب رضایت او پیمان می بندیم، به منظور تحقق اهداف والای این شرکت و ارائه خدمات مطلوب و ارزش آفرین به مشتریان و حرکت مستمر به سوی تعالی سازمانی، همواره متعهد و مجری اصول اخلاقی زیر باشیم:

  1. خداوند را همواره ناظر بر رفتار و اعمال خود دانسته و به منظور کسب رضایت او از طریق رعایت اصول اخلاقی و اعتقادی کوشا بوده و تقوا، عدالت، شرف و اعتدال را سر لوحه گفتار و کردار خود قرار دهیم.
  2. بر رعایت و اجرای کامل قوانین کشور و مقررات و ضوابط اداری شرکت در همه حال پایبند باشیم.
  3. مشتری را به عنوان یک شریک تجاری، عاملی برای رشد و بقای خود دانسته و خود را متعهد به پاسخگویی و امانت داری و شفافیت در قبال او بدانیم.
  4. در سازمان خود حفظ کرامات انسانی کارکنان را بستر دیگر رفتارهای سازمانی قرار دهیم و احترام به پیشکسوتان، مدیران و همکاران و پرورش تعلقات سازمانی را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
  5. هرگونه انتقاد، اظهارنظر و پیشنهاد از سوی مشتریان و همکاران را مشتاقانه ارج نهاده، انتظارات، توقعات، نیازها و شکایات مشتریان را فرصتهای راهبردی برای بالندگی و بهسازی فرآیندهای درون سازمانی دانسته و از آن در راستای ارتقای خود و شرکت استفاده نماییم.
  6. استفاه بهینه از منابع و امکانات شرکت و جلوگیری از اسراف  با رعایت صرفه جویی خردمندانه را وظیفه خود دانسته و همواره مصالح شرکت را در این زمینه و در انجام مسئولیت های خود در نظر بگیریم و از هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و تبعیض در تعاملات و ارتباطات کاری و افشای اطلاعات و اسرار سازمانی پرهیز نماییم.
  7. در انجام وظایف و مسئولیت‌ها پشتکار و جدیت داشته و آنها را با دقت ، صحت وبه موقع انجام دهیم. همچنین، خلاقیت و نوآوری مورد اهتمام جدی ما خواهد بود.