درباره ایندامین سایپا

اين شرکت با اعتقاد راسخ به آرمانهای والای کيفی و تلاشهای همه جانبه در جهت نيل به اهداف تعيين شده در راستای کسب موفقيتهای بيش از پيش و گرايش بسمت فروشندگان و توليد کنندگان مطرح در سطح داخل و خارج از کشور بمنظور تأمين مواد و قطعات دارای مرغوبيت و استانداردهای جهانی گامهای موثری با محوريت مشتری مداری و جلب رضايت مشتريان با شعار” ايندامين ايمنی خودرو ، راحتی سرنشين” برداشته و اعتبار شايان توجهی را در زنجيره تأمين خود حاصل نموده است .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
 

هیات مدیره

مهندس نادری

نادر نوری

مدیرعامل
مدير توسعه تعالي سايپا
معاون كيفيت سايپا
رئيس مركز مطالعات استراتژيك گروه سايپا
معاون طرح و برنامه گروه سايپا
عضو غیرموظف هیأت مدیره شرکت مشاور خودرو
معاون مطالعات و برنامه ریزی استراتژیک گروه سایپا
Golmohamadi

داریوش گل محمدی

عضو غیر موظف و رییس هیأت مدیره

کارشناسی ارشد مدیریت

مهندس معارفی

سیامک معارفی

عضو موظف هیأت مدیره

کارشناسی حسابداری

رضا زوار

عضو موظف هیأت مدیره

رییس آنالیز قیمت و بهای تمام شده محصولات گروه

رییس گزارش دهی و تحلیل های مالی

سرپرست تحلیل های مالی و ارزیابی مالی پروژه های سرمایه گذاری گروه

سرپرست برنامه ریزی و بهبود فرآیندهای مدیریت هماهنگی و نظارت بر طرحهای گروه

رضا صحراکاران

عضو غیرموظف هیأت مدیره

کارشناس حسابداری
کارشناس ارشد مدیریت مالی