درباره ایندامین سایپا

اين شرکت با اعتقاد راسخ به آرمانهای والای کيفی و تلاشهای همه جانبه در جهت نيل به اهداف تعيين شده در راستای کسب موفقيتهای بيش از پيش و گرايش بسمت فروشندگان و توليد کنندگان مطرح در سطح داخل و خارج از کشور بمنظور تأمين مواد و قطعات دارای مرغوبيت و استانداردهای جهانی گامهای موثری با محوريت مشتری مداری و جلب رضايت مشتريان با شعار” ايندامين ايمنی خودرو ، راحتی سرنشين” برداشته و اعتبار شايان توجهی را در زنجيره تأمين خود حاصل نموده است .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
 

حاکمیت شرکتی

نام و نام خانوادگیکد ملیسمتتحصیلاتاهم سوابق
علی اکبر
حجرکشت
0322366925مدیر امور مالی و اقتصادیکارشناسی ارشد حسابداریحسابرس موسسه حسابرسی نواندیش
رييس حسابداري صنعتي ايندامين
مدير حسابرسي ايندامين سايپا

نام و نام خانوادگیکد ملیسمتتحصیلاتاهم سوابق
کامران
ابراهیمیان
0056435274مدیر حسابرسی داخلیکارشناسی ارشد مدیریت مالی دولتیرییس حسابداری مالی در گروه ایران خودرو به مدت 7 سال
رییس خزانه و تامین منابع مالی در شرکت های گروه سایپا به مدت 10 سال
بیش از 5 سال سابقه حسابرسی و رییس مستقل حسابرسی شرکت خدمات پس از فروش سایپا دیزل(رنا)

نام و نام خانوادگیکد ملیسمتعضویت در هیأت مدیرهشخص حقوقیعضو مستقلعضو مالیتحصیلاتاهم سوابق
داریوش
گل محمدی
0620039094رییس کمیتهعضو غیرموظفشرکت بازرگاني سايپا يدکخیرخیرکارشناسی ارشد مدیریتمعاون طرح و برنامه شرکت سايپا. معاون کيفيت .عضو هيات مديره شرکتهاي گروه سايپا
کامران
ابراهیمیان
0056435274دبیر کمیتهخیرخیرخیربلهکارشناسی ارشد مدیریت مالی دولتیرییس حسابداری مالی در گروه ایران خودرو به مدت 7 سال
رییس خزانه و تامین منابع مالی در شرکت های گروه سایپا به مدت 10 سال
بیش از 5 سال سابقه حسابرسی و رییس مستقل حسابرسی شرکت خدمات پس از فروش سایپا دیزل(رنا)
سعید
جمالی
0044002904عضو کمیتهخیرخیربلهبلهکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیمدیر سرمایه گذاری ها و بررسی های اقتصادی سایپا
23 سال سابقه در سایپا، سابقه کار حسابداری و حسابرسی در شرکت های مختلف
ایمان
کوه پی
عضو کمیتهخیرخیربلهبلهکارشناسی حسابداری2 سال سابقه حسابرس سازمان حسابرسی
14 سال سابقه به عنوان کارشناس، رییس حسابداری خرید و مدیر خزانه داری و تامین وجوه سازه گستر سایپا

منشور اخلاق سازمانی شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا

ما کارکنان شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا ، با استعانت از خدای متعال و با هدف کسب رضایت او پیمان می بندیم، به منظور تحقق اهداف والای این شرکت و ارائه خدمات مطلوب و ارزش آفرین به مشتریان و حرکت مستمر به سوی تعالی سازمانی، همواره متعهد و مجری اصول اخلاقی زیر باشیم:

 1. خداوند را همواره ناظر بر رفتار و اعمال خود دانسته و به منظور کسب رضایت او از طریق رعایت اصول اخلاقی و اعتقادی کوشا بوده و تقوا، عدالت، شرف و اعتدال را سر لوحه گفتار و کردار خود قرار دهیم.
 2. بر رعایت و اجرای کامل قوانین کشور و مقررات و ضوابط اداری شرکت در همه حال پایبند باشیم.
 3. مشتری را به عنوان یک شریک تجاری، عاملی برای رشد و بقای خود دانسته و خود را متعهد به پاسخگویی و امانت داری و شفافیت در قبال او بدانیم.
 4. در سازمان خود حفظ کرامات انسانی کارکنان را بستر دیگر رفتارهای سازمانی قرار دهیم و احترام به پیشکسوتان، مدیران و همکاران و پرورش تعلقات سازمانی را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
 5. هرگونه انتقاد، اظهارنظر و پیشنهاد از سوی مشتریان و همکاران را مشتاقانه ارج نهاده، انتظارات، توقعات، نیازها و شکایات مشتریان را فرصتهای راهبردی برای بالندگی و بهسازی فرآیندهای درون سازمانی دانسته و از آن در راستای ارتقای خود و شرکت استفاده نماییم.
 6. استفاه بهینه از منابع و امکانات شرکت و جلوگیری از اسراف  با رعایت صرفه جویی خردمندانه را وظیفه خود دانسته و همواره مصالح شرکت را در این زمینه و در انجام مسئولیت های خود در نظر بگیریم و از هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و تبعیض در تعاملات و ارتباطات کاری و افشای اطلاعات و اسرار سازمانی پرهیز نماییم.
 7. در انجام وظایف و مسئولیت‌ها پشتکار و جدیت داشته و آنها را با دقت ، صحت وبه موقع انجام دهیم. همچنین، خلاقیت و نوآوری مورد اهتمام جدی ما خواهد بود.

منشور دبیرخانه هیأت مدیره شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا

 1. مأموریت
  • انجام امور دبیرخانه ای هیأت مدیره بر اساس اساسنامه و مفاد تبصره ماده 23 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
 2. اهداف و برنامه ها
  • تهیه مستندات و پیوست های مربوط به دستور جلسات هیأت مدیره.
  • پیگیری اجرای به موقع و صحیح مصوبات هیأت مدیره.
  • تهیه صورت جلسات هیأت مدیره و اخذ امضاهای مجاز.
  • ابلاغ مصوبات هیأت مدیره.
  • انجام سایر امور محوله در حیطه وظایف و اختیارات.
 3. چارت سازمانی
  • دبیرخانه هیأت مدیره زیر نظر هیأت مدیره شرکت فعالیت می نماید.
 4. سایر موارد
  • مدیرعامل مسئولیت اصلی امور اجرایی شرکت را برعهده دارد. در این راستا، وی باید طبق قوانین و مقررات، تصمیمات و مصوبات هیأت مدیره را اجرا و گزارش دقیق، به موقع و شفافی از عملکرد خود و شرکت در اختیار هیأت مدیره قرار دهد.
  • تمام مصوبات و صورت مذاکرات هیأت مدیره باید به ترتیب شماره و تاریخ جلسه نگهداری شود.
  • جلسات هیأت مدیره باید در هر ماه حداقل دو بار برگزار شود. ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیأت مدیره باید در اولین جلسه هیأت مدیره برای دوره های شش ماهه به تصویب هیأت مدیره برسد. هیأت مدیره باید تعداد جلسات برگزار شده طی سال و جلسات کمیته های تخصصی و دفعات حضور هر یک از اعضای هیأت مدیره در جلسات را در گزارش سالانه خود به مجمع صاحبان سهام درج نماید.
  • دستور جلسات عادی آتی هیأت مدیره با پیشنهاد هر کدام از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل تعیین و ترتیب اولویت طرح آن ها در جلسات با نظر رئیس هیأت مدیره خواهد بود. چنانچه اکثریت اعضای هیأت مدیره به صورت مشترک نظر دیگری در خصوص تعیین اولویت ها داشته باشند، در این شرایط باید مطابق تصمیم اکثریت اقدام شود.
  • در صورتی که هر یک از اعضای هیأت مدیره با تمام یا بعضی از تصمیمات هیأت مدیره مندرج در صورتجلسه مخالف باشند، در این صورت لازم است نظر مخالف خود را به همراه دلایل مخالفت در صورتجلسه قید نمایند.
  • در صورتی که موضوعی از دستور جلسه هیأت مدیره خارج شود، دلایل آن باید در صورتجلسه عنوان گردد .